Dokumenty rss

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun IČ 70982457
VÝNOSY rok 2019 rok 2020
Úplata za vzdělávání 200 000 200 000
Ostatní vlastní výnosy (stravné – potraviny) 380 000 400 000
Příspěvek od zřizovatele 500 000 550 000
Dotace MŠMT 3 600 000 3 650 000
VÝNOSY CELKEM 4 680 000 4 800 000
NÁKLADY    
Náklady na energie 260 000 290 000
Ostatní provozní náklady 440 000 460 000
Náklady stravné - potraviny 380 000 400 000
Náklady hrazené z dotace MŠMT 3 600 000 3 650 000
NÁKLADY CELKEM 4 680 000 4 800 000

 

 

 

 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun IČ 70982457
VÝNOSY rok 2018
Úplata za vzdělávání 220 000
Zúčtování fondů 20 000
Ostatní výnosy 0
Ostatní vlastní výnosy (stravné – potraviny) 375 000
Příspěvek od zřizovatele 450 000
Dotace MŠMT 3 649 546
VÝNOSY CELKEM 4 714 546
NÁKLADY  
Náklady na energie 237 000
Ostatní provozní náklady 453 000
Náklady stravné - potraviny 375 000
Náklady hrazené z dotace MŠMT 3 649 546
NÁKLADY CELKEM 4 714 546

 

Rada  města Lanškrouna schválila rozpočty MŠ Wolkerova č. usnesení 670/RM/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provozní řád školní zahrady 2018

Provozní řád školní zahrady 2018

Provozní řád školy 2018

Provozní řád školy 2018

Školní řád 2018/19

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ