Informace k organizaci

Zřizovatel: Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, okres Ústí nad Orlicí 

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Popelářová,DiS.
Telefonní číslo: 465 322 596
E-mail: mswolkerova@inlan.cz


Rozdělení na třídách:

1. třída,,BERUŠKY
věk dětí:2-3 leté,
učitelky: Irena Chládková
                Mgr. Kristina Popelářová,DiS.

                Martina Miškolciová (asistent pedagoga )
                Eva Minářová ( chůva )
 

Berušky 1 Berušky 2 Berušky 3
2.třída,VČELKY
věk dětí:3-4 leté,
učitelky: Radmila Šilarová

                Mgr. Kristina Popelářová,DiS.
 
Motýlci 1 Motýlci 2 Motýlci 3
3.třída,,MOTÝLCI
věk dětí:4-6 leté,
učitelky: Gabriela Rousková, Dis.

                Stanislava Andrlová
Včelky 1 Včelky 2 Včelky 3

Naše zahrada:

 
Zahrada 1 Zahrada 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní personál

vedoucí škol. jídelny: Irena Langrová
kuchařka: Jindřiška Janků
školnice: Pavlína Richtrová
kuchařka, uklízečka: Hana Jirků
topič: Veronika Jirků


Provozní doba MŠ: 6.15-16.00 hodin
Scházení dětí: do 8.00 hodin  ( po domluvě s tříd.učitelkami dle potřeby rodičů ) 
Vyzvedávání dětí:-po obědě v době od 12.00-12.30 hodin
-odpoledne v době od 14.00-16.00 hodin
-vyzvedávání dětí sourozencem,prarodiči a známými je podmíněno vyplněním formuláře o převzetí odpovědnosti, který si rodiče mohou vyzvednout v jednotlivých třídách 
Poplatky:
ÚPLATA za předškolní vzdělávání dětí (školné): 400,-Kč měsíčně. Stravné: 32,-Kč/den.
Konzultační hodiny:
-domluvit předem osobně, příp. na tel.č. 465 322 596


Denní program v MŠ

6:15 - 9:40
- scházení dětí do MŠ, ranní hry a volné aktivity dle přání dětí či nabídky učitelky
- individuální péče dětem, grafomotorika
- ranní cvičení (zdravotní cvičení, pohybové hry,tanečky , pohyb. aktivita dle hudby a pod.)
- hygiena
- didakticky zacílené činnosti (ve skupinách či individuálně vycházející ze ŠVP, TVP – probíhají denně dle vlastního zájmu dětí se řízených činností se zúčastnit )
- skupinová a individuální péče dětem (dětem s odkladem školní docházky, nadaným dětem, dětem s vadami řeči...)  volné hry dětí

8.40
- svačina ( probíhá formou samoobslužnosti, případně s pomocí učitelky – dle schopnosti dítěte )

9.40-11.40
- pobyt venku (vycházky, školní zahrada)
- hygiena

11:40 - 12:15
- oběd (polévku dětem nalévají učitelky, hlavní jídlo si dle schopností odebírají děti samy, případně roznášejí učitelky)

12:15 - 13:45
- hygiena, odpolední odpočinek, klidové činnosti

13:45 - 16:00
- pohybová aktivita (hry, tanečky), svačina,
- hry a zájmové činnosti, pokračování a dokončování prací a činností z dopoledního programu, pobyt venku na školní zahradě, individuální péče dětem

14:00 - 14:15
- svačina