Akce školy

Plán akcí na školní rok 2018/2019

                             Akce na jednotlivé měsíce                                                

ZÁŘÍ
Světový den první pomoci    4.9.                                           
Informační schůzka pro rodiče   11.9.                                          
Doprovodný  program k celoměstské akci „Lanškrounská kopa“  6.9.,7.9.   
Pohádka „O kamarádství“- div. představení v MŠ                                        
Depistáž s klinic. logopedkou         11.9.                                                                                                                                                                                                           

ŘÍJEN
Maminko, tatínku, pojďte si hrát   11.10.                                                        
Projekt státní veterinární správy Máme rádi zvířata    17.10

.                            
LISTOPAD
Beseda na téma „Pečujeme o zvířátka“ s exkurzí                                          
N ávštěva kina – pásmo pohádek

                                                                                                                                    
PROSINEC
„Čertí školka“ a „Mikulášská nadílka“-setkání s Mikulášem  5.12.         
„S čerty nejsou žerty“ - div. představení v MŠ                                             
Pečení vánočního cukroví           12.,13.12.                                    
Návštěva vánoční výstavy v muzeu                                                              
Předvánoční výlet                                                                                         
Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ v MŠ                                                
Vánoční setkání u stromečku s nadílkou hraček    19.12.                             

LEDEN
Předplavecký výcvik                                                                            
Setkání s rodiči na přednášce „Školní zralost dítěte“                                
Konzultace s rodiči                                                                     
„Bába Chřipka“ -  divadelní představení v MŠ                                            

ÚNOR
Předplavecký výcvik – pokračování kurzu                                         
„Maškarní karneval“ - zábavné odpoledne dětí s jejich rodiči 28.2.       

BŘEZEN
Návštěva Městské knihovny v Lanškrouně                                       
 

DUBEN
Projekt EVVO                                                           10.4.                    
Velikonoční odpolední tvoření s rodiči                     16.4.                   
Návštěva předškoláků v ZŠ                                                               
 „Čarodějnický slet“ - čarodějnické hry a kouzla a čarodějná pohádka 30 .4.

KVĚTEN
„Den otevřených dveří“ spojený se zápisem dětí do MŠ                              
Besídky pro rodiče jednotlivých tříd                            15.,16.5.                
Vystoupení pěv. souboru „Motýlek“ na koncertu „Děti dětem“                    
Výuka na dopravním hřišti a koloběžkové závody                                        
Sportovní hry v MŠ  a městské kolo her                                         

ČERVEN
Společné zpívání ke Dni dětí                                                          
„Harry Potter“ - kouzelnické představení   6.6.                                                             
Školní výlet                                                                                           
„Aktovkový den“ - předškoláci                                                              
Slavnostní rozloučení s MŠ                                                 
 
    
    Výše uvedené akce budou doplněny besedami, exkurzemi a různými setkáními v rámci celoročního projektu „Čím budeš?“
    a  dalšími aktivitami, které vyplývají ze ŠVP,  TVP a na základě aktuálních nabídek – např. návštěva filmových představení, divadelních či tanečních představení, zapojení dětí do výtvarných  a sportovních soutěží.

Aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách MŠ v rubrice Aktuality a na nástěnkách v šatnách dětí.