Akce školy

Plán akcí na školní rok 2017/2018

Akce na jednotlivé měsíce                           

ZÁŘÍ
Světový den první pomoci	6.9.				      
Informační schůzka pro rodiče 7.9.				      
Doprovodný program k celoměstské akci „Lanškrounská kopa“ 8.9.
                                                           
Setkání s rodiči na přednášce „Adaptace dětí na prostředí MŠ“ 12.9
„Pohádka O Koblížkovi“ - představení v MŠ      14.9.            
                                                                            

ŘÍJEN 
Oslava 40. výročí založení školy spojená s Dnem otevřených dveří a s akcí pro rodiče a
děti Maminko, tatínku, pojďte si hrát   12.,13.10.              									
Depistáž s klinic. logopedkou                              
Setkání s rodiči na přednášce „Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku“ 31.10.                                                                                                                                            
                                                    
 
LISTOPAD
Z pohádky do pohádky – divadelní představení v MŠ     8.11.   
Návštěva podzimní výstavy v městském muzeu               
Malý výlet za zvířátky do prostor SzeŠ                             
„Hra se slovíčkem“ - odpolední logopedická prevence s rodiči dětí                    		 
Návštěva kina – pásmo pohádek                                     	                        
PROSINEC
„Čertí školka“ a „Mikulášská nadílka“-setkání s Mikulášem 5.12.  
Pečení vánočního cukroví      12.,13.12.                    
„Vánoční rybička“ - divadelní představení v MŠ    14.12.            
„Pohádkové Vánoce“ - návštěva městského muzea                    
Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ v MŠ                       
Vánoční setkání u stromečku s nadílkou hraček  20.12.                      

LEDEN
Předplavecký výcvik                                   
Setkání s rodiči na přednášce „Školní zralost dítěte“              
Konzultace s rodiči                                      
Projekt Preventivního programu na téma Naše zdraví           


ÚNOR
Předplavecký výcvik – pokračování kurzu                      
„Kouzelná slovíčka“ - divadelní představení v MŠ  8.2.          
„Maškarní karneval“ - zábavné odpoledne dětí s jejich rodiči  22.2.    

BŘEZEN
Návštěva Městské knihovny v Lanškrouně                      
Hra se slovíčkem – odpolední logopedická prevence s rodiči                    									
„Jak ptáčku zpíváš“ - projekt EVVO                      
„Zazvonil zvonec a je tady pohádka“ - divadelní představení v MŠ 22.3.
Velikonoční odpolední tvoření s rodiči       27.3.             

DUBEN
„Janku, co to znamená, když ti svítí červená“ div.představení v MŠ 12.4. 
 „Čarodějnický slet“ - čarodějnické hry a kouzla   27 .4.         
Návštěva předškoláků v ZŠ                                

KVĚTEN
„Den otevřených dveří“ spojený se zápisem dětí do MŠ            
Besídky pro rodiče jednotlivých tříd                       
Vystoupení pěv. souboru „Motýlek“ na koncertu „Děti dětem“        
Výuka na dopravním hřišti a koloběžkové závody               
Sportovní hry v MŠ a městské kolo her           	       

ČERVEN
„Kouzelnické představení“ v MŠ ke Dni dětí   1.6.             
Školní výlet                                           
„Aktovkový den“ - předškoláci                               
Slavnostní rozloučení s MŠ                      
 
	

	Výše uvedené akce budou v průběhu školního roku doplněny dalšími aktivitami,
 které vyplývají ze ŠVP, TVP a na základě aktuálních nabídek – např. návštěva filmových představení,
 divadelních či tanečních představení, zapojení dětí do výtvarných a sportovních soutěží.
 Aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách MŠ a na nástěnkách 
v šatnách dětí.