Akce školy

 Plán akcí na školní rok 2020 / 2021

 
Akce na jednotlivé měsíce                                                 
 
 
ZÁŘÍ
Informační schůzka pro rodiče 2. 9. Motýlci, 3. 9. Včelky                                          
Projektový den Malá lanškrounská kopa s tematikou poznávání města Lanškrouna a přírodního prostředí v okolí  10.9.,11.9.                       
 
ŘÍJEN
*Pohádka Na zeleném paloučku 5.10. L´Art
Depistáž s klinickou logopedkou        16.10.                                                    
Pohádka Včelí královna-divadelní představení v MŠ  19.10.    
                                                                     
LISTOPAD
*Návštěva kina – pásmo pohádek
                                                                          
PROSINEC
„Čertí školka“ a „Mikulášská nadílka“-setkání s Mikulášem  4.12. a  Pohádka Jak čertice Trucajda trucovala    4.12.
*Pečení vánočních dobrot a cukroví
 Vánoční muzicírování – osvětové komunitní setkání s hudebníky ze ZUŠ La,Vánoční koncert             14.12.-18.12.                                                                                                                  
Vánoční setkání u stromečku s nadílkou hraček    17.12.                                    
 
LEDEN
*Předplavecký výcvik                                                                             
*Malostranská zimní pohádka     26. 1. L´Art 
Preventivní projekt na téma Zdraví
 
ÚNOR
Předplavecký výcvik – pokračování kurzu                                          
Konzultace s rodiči 3. 2.- 4. 2.
Pohádka Severního královstí – divadelní představení v MŠ                                             
*Maškarní karneval - zábavné odpoledne dětí s jejich rodiči 25.2.          
Pohádka Z pohádky do pohádky- div.představení v MŠ  27.2.            
 
BŘEZEN
Návštěva Městské knihovny v Lanškrouně                                                
*Pohádka Velikonoční království  - L´Art     29.3.                   
*Velikonoční odpolední tvoření s rodiči     30.3.
 
DUBEN
*Návštěva předškoláků v ZŠ, Dny otevřených dveří v ZŠ - dle nabídek ZŠ                
Čarodějnická školka - čarodějnické hry a kouzla dětí s učitelkami a Popletená pohádka –
divadelní představení v MŠ 30.4.  
*Vystoupení pěv. souboru Motýlek v programu „Společné zpívání“ - zámek La                                                      
 
KVĚTEN
*Den otevřených dveří spojený se zápisem dětí do MŠ
Školní výlet                                 
Besídky pro rodiče jednotlivých tříd      11.,12.,13.5.                 
*Vystoupení pěv. souboru „Motýlek“ na koncertu „Děti dětem“             
Výuka na dopravním hřišti a koloběžkové závody      20.5.-28.5.      
*Sportovní hry v MŠ  a městské kolo her     25.5.-31.5.                                            
 
ČERVEN
Školní pěší výlety do okolí Lanškrouna                                                                                              
Aktovkový den a rozloučení předškoláků s MŠ                                                   
    
Výše uvedené akce budou doplněny besedami, exkurzemi a různými setkáními a dalšími aktivitami, které vyplývají ze ŠVP, TVP a na základě aktuálních nabídek – např. návštěva filmových představení, divadelních či tanečních představení, zapojení dětí do výtvarných a sportovních soutěží.
 
Aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách MŠ v rubrice Aktuality a na nástěnkách v šatnách dětí.
 
*Konání společných akcí a jejich rozsah se budou řídit momentální epidemiologickou situací v našem regionu, případně nařízeními státních orgánů.