Akce školy

Plán akcí na školní rok 2019/2020

Akce na jednotlivé měsíce                         

ZÁŘÍ
Světový den první pomoci	4.9.				              
Informační schůzka pro rodiče  5.9.  			             
Doprovodný program k celoměstské akci „Lanškrounská kopa“  13.9.    
Pohádka O kouzelném slůvku - div. představení v MŠ  11.9.            

ŘÍJEN 
Pohádka Když jde kůzle otevřít 1.10. L´art
Maminko, tatínku, pojďte si hrát -zábavné odpoledne dětí a rodičů třídy Berušky 9.10.                            Depistáž s klinickou logopedkou       18.10.                       
Pohádka Červená sukýnka, červená Karkulka   22.10.                 									  
LISTOPAD
Návštěva městského muzea – výstava Svět hraček                 
N ávštěva kina – pásmo pohádek                                   
Kouzelnické představení „Čarování se zvířátky“-představení v MŠ 28.11.        	                        

PROSINEC
„Čertí školka“ a „Mikulášská nadílka“-setkání s Mikulášem 5.12.     
Pečení vánočních dobrot a cukroví                        
České Vánoce s Betlémskou stájí – předvánoční odpoledne rodičů a dětí se zvířátky a vánočním tvořením       11.12.                                
Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ v MŠ                          
Pohádka Vánoce hrají gloria – div.představení v MŠ  16.12.            
Vánoční setkání u stromečku s nadílkou hraček  17.12.                   

LEDEN
Předplavecký výcvik   od 6.1. pondělky                                    
Pohádky Šípková Růženka, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu- divadelní představení v MŠ                                     										29.1.            

ÚNOR
Předplavecký výcvik – pokračování kurzu 
Preventivní projekt                    
Konzultace s rodiči     3.2.-6.2.                       
„Maškarní karneval“ - zábavné odpoledne dětí s jejich rodiči 27.2.     
Pohádka Z pohádky do pohádky-div.představení v MŠ      27.2.      


BŘEZEN
Návštěva Městské knihovny v Lanškrouně                        
Pohádka Velikonoční království              31.3. L´art          

DUBEN
Velikonoční výlet                                             
Velikonoční odpolední tvoření s rodiči   7.4.                     
Návštěva předškoláků v ZŠ, Dny otevřených dveří v ZŠ         
„Čarodějnická školka“ - čarodějnické hry a kouzla a čarodějná pohádka Jak bonifác a Eulálie vyřešili jarní lumpárnu  30.4.								                                                   

KVĚTEN
„Den otevřených dveří“ spojený se zápisem dětí do MŠ                
Besídky pro rodiče jednotlivých tříd              12.,13.5.         
Vystoupení pěv. souboru „Motýlek“ na koncertu „Děti dětem“      
Výuka na dopravním hřišti a koloběžkové závody   15.5.-22.5.     
Sportovní hry v MŠ a městské kolo her           	            

ČERVEN
Společné zpívání hudební projekt                           
Projekt EVVO                                                 
Školní výlet                                              
„Aktovkový den“ - předškoláci                               
Slavnostní rozloučení s MŠ                      		
	
	Výše uvedené akce budou doplněny besedami, exkurzemi a různými setkáními v rámci celoročního projektu na podporu polytechnického vzdělávání 	a dalšími aktivitami, které vyplývají ze ŠVP, TVP a na základě aktuálních nabídek – např. návštěva filmových představení, divadelních či tanečních představení, zapojení dětí do výtvarných a sportovních soutěží. 

Aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách MŠ v rubrice Aktuality a na nástěnkách v šatnách dětí.