Kategorie: Dokumenty

Pokyn k provozu školy od 12.4.2021

Příloha č. 2 ke školnímu řádu č.j. MSW 113/2020

 

Pokyn ředitelky školy

 

K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.DUBNA 2021

 

Od pondělí 12. dubna je umožněno prezenční vzdělávání v mateřské škole dětem s povinnou předškolní docházkou. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Dětem s pozitivním výsledkem testování nebo dětem, které se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 

Informace k testování

Testování bude probíhat antigenními testy tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testování bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Děti budou otestovány bezprostředně po příchodu do školy. V případě, že se v určený den dítě nebude moci zúčastnit testování, bude otestováno první den jeho přítomnosti v mš.

 

Testování se neprovádí:

  • u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění Covid-19. - tzn. pokud dítě absolvovalo laboratorní test s negativním výsledkem v posledních dvou dnech.

  • u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. - tzn. pokud dítě nemoc prodělalo, může Vám 90-denní lhůtu potvrdit dětský lékař.

  • u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky látky uplynulo nejméně 14 dnů. - tzn. pokud je dítě očkované a prokáže se certifikátem.

 

Organizace v MŠ:

Do školy budou rodiče s dětmi ve dnech testování přicházet VSTUPEM PRO ZAMĚSTNANCE, který je mezi ředitelnou a třídou Motýlci. Prosíme Vás o trpělivost a o zvážení času příchodu do školky. Je možné, že budete čekat, až na vás přijde řada. Počítejte s časovou prodlevou především v době od 7.30 do 8.00 hod.

V pondělí a ve čtvrtek budou šatny dětí ráno uzavřené. V ostatních dnech běžně otevřené ráno i odpoledne.

 

Dítě se bude testovat ve spojovací hale. Pomáhat s testováním budou pedagogové a nepedagogický pracovník. U testování počítáme s případnou asistencí třetí osoby – vás rodičů. Věříme však, že to děti zvládnou téměř samy. Není se vůbec čeho bát, máme k dispozici testy LEPU Medical, s nimiž je jednoduchá manipulace.

Po odběru není nutné, abyste 15 minut čekali na výsledek testu. Děti můžete předat kompetentní osobě, ty pak budou čekat na vyhrazeném místě, počítáme, že po čas čekání jim nabídneme jednoduchou hru či omalovánku. Pokud chcete výsledek testu znát hned, je třeba vyčkat v areálu školy, aby se nekumulovalo větší množství osob v budově MŠ.

V případě negativního výsledku testu dítě se svými věcmi přechází vnitřním prostorem školky do šatny, kde se převlékne, umyje si ruce teplou vodou po dobu 20-30 sekund /všechny děti to již znají/ a jde do třídy.

V případě pozitivního výsledku testu Vás budeme kontaktovat a žádat o okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Buďte prosím i na tuto variantu nachystáni. Letáčky o dalším postupu v případě zjištěné pozitivity naleznete na nástěnkách v šatnách.

Prosíme všechny rodiče, aby v průběhu rána kontrolovali volání na svém mobilu a také žádáme o překontrolování telefonního kontaktu, který je nahlášen školce.

 

Organizace vzdělávání:

Děti se budou vzdělávat ve 3 skupinách, které budou neměnné. Kontakt mezi dětmi různých skupin bude minimalizován.

První dvě skupiny budou určené pro děti s povinnou předškolní docházkou a třetí skupinu budou tvořit děti rodičů vybraných profesí.

 

1.skupina předškoláků – děti narozené od 1.4.2015-31.8.2015 - v prostorách třídy Včelky

2.skupina předškoláků – děti s OŠD a narozené od 1.10.2014 do 31.3.2015- v prostorách třídy Motýlci

Děti bez povinného vzdělávání – v prostorách třídy Berušky

Vzdělávání bude probíhat zcela standartně. Předpokládáme, že děti budou trávit hodně času na školní zahradě tak jako na konci loňského roku.

 

Hygienická opatření:

Hygienická opatření jsou stejná jako doposud. Ve škole se doprovázející osoby dětí pohybují v respirátoru, při vstupu do budovy použijí desinfekci. Děti ochranu úst a nosu mít nemusí, před vstupem do třídy ze šatny si myjí ruce, při vstupu do spojovací haly v pondělí a ve čtvrtek použijí dospělí i děti připravenou desinfekci rukou. Ve škole se rodiče či doprovázející osoby zdržují co nejméně, v šatně v počtu max. 3 dospělí a udržují rozestupy v budově školy i celém areálu školy.

Děti nemusí nosit v prostorách školy roušky. Přesto je třeba, aby 2 ks měly v sáčku v šatně pro případ, že se během dne objeví příznaky nemoci nebo pokud by se děti při pobytu venku pohybovaly v centru města.

Další pravidla jsou zakotvena ve školním řádu školy již od podzimu 2020.

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

V Lanškrouně dne 9.4.2021

print Formát pro tisk