Kategorie: Aktuality

Seznam dětí přijatých na letní provoz

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU PŘERUŠENÍ PROVOZU JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V LANŠKROUNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, jako správní orgán rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání po dobu přerušení provozu jiných mateřských škol v Lanškrouně ve školním roce 2018-2019 podle §34, odst.11, §165 odst.2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

 

ZP/ 01/2019 přijat/a/

ZP/ 02/2019 přijat/a/

ZP/ 03/2019 přijat/a/

ZP/ 04/2019 přijat/a/

ZP/ 05/2019 přijat/a/

ZP/ 06/2019 přijat/a/

ZP/ 07/2019 přijat/a/

ZP/08/2019 přijat/a/

ZP/09/2019 přijat/a/

ZP/10/2019 přijat/a/

ZP/11/2019 přijat/a/

ZP/12/2019 přijat/a/

ZP/13/2019 přijat/a/

ZP/14/2019 přijat/a/

ZP/15/2019 přijat/a/

ZP/16/2019 přijat/a/

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis.

ředitelka školy

 

Zveřejněno dne 19.6.2019 – vyvěšeno na budově mateřské školy a na webových stránkách školy www.ms-wolkerova.cz.

 

print Formát pro tisk