Kategorie: Aktuality

Rozhodnutí o přijetí na šk.rok 2018/19

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

 

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

Naše č.j.: 61 /2018/RE

Vyřizuje: K.Popelářová

Počet listů: 1

Spisový znak: B7

Skartační znak: S/5

Datum: 24.5.2018

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, jako správní orgán rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018-2019 podle §34, §165 odst.2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a

v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

 

ZA1/01/2018 přijat/a/

ZA1/02/2018 přijat/a/

ZA1/03/2018 přijat/a/

ZA1/04/2018 přijat/a/

ZA1/05/2018 přijat/a/

ZA1/06/2018 přijat/a/

ZA1/07/2018 přijat/a/

ZA1/08/2018 přijat/a/

ZA1/11/2018 přijat/a/

ZA1/12/2018 přijat/a/

ZA1/13/2018 přijat/a/

ZA1/14/2018 přijat/a/

ZA1/16/2018 přijat/a/

ZA1/18/2018 přijat/a/

ZA1/19/2018 přijat/a/

ZA1/20/2018 přijat/a/

ZA1/22/2018 přijat/a/

ZA1/23/2018 přijat/a/

ZA1/24/2018 přijat/a/

ZA1/25/2018 přijat/a/

ZA1/27/2018 přijat/a/

ZA1/28/2018 přijat/a/

ZA1/29/2018 přijat/a/

ZA1/31/2018 přijat/a/

 

 

ZA1/09/2018 nepřijat/a/

ZA1/10/2018 nepřijat/a/

ZA1/15/2018 nepřijat/a/

 

ZA1/26/2018 nepřijat/a/

ZA1/30/2018 nepřijat/a/

ZA1/32/2018 nepřijat/a/

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

Zveřejněno dne 24.5.2018 – vyvěšeno na budově mateřské školy a na webových stránkách školy www.ms-wolkerova.cz.

print Formát pro tisk