Kategorie: Aktuality

Pokyny pro osoby vstupující do mateřské školy a pokyn k organizaci provozu v mateřské době v době od 25.května 2020

Pokyny pro osoby vstupující do mateřské školy a pokyn k organizaci provozu v mateřské době v době od 25.května 2020

 

Tento dokument vychází z manuálu MŠMT vydaného 30.4.2020 a upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Stanoví ty podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických a dalších předpisů.

 

Rodiče či doprovázející osoby dítěte se pohybují v areálu školy se zakrytím úst a nosu ochrannými prostředky /dále „rouška“/ s odstupem 2 metrů od ostatních v souladu s krizovými anebo mimořádnými opatřeními. Osoba doprovázející dítě se pohybuje i v prostorách školy v roušce.

Děti při pobytu v prostorách školy roušky nosit nemusí.

 

Do areálu a budovy školy je zakázán vstup osobám s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce).

Do areálu a budovy školy nedoporučujeme vstup osobám s rizikovými faktory.

 

Rodiče či osoby doprovázející dítě po vstupu do šatny použijí desinfekci k ošetření rukou. V šatně se pohybují pouze po nezbytně nutnou dobu, v počtu max.3 dospělých osob, udržují rozestupy. Po převlečení a přezutí dítěte je povinností rodiče dohlédnout na to, aby si dítě v umývárně umylo a usušilo ruce za použití mýdla a papír. ručníku. Při předávání dítěte učitelce bude dítěti změřena tělesná teplota. Dítě s teplotou 37,1 C a výše nebude přijato do třídy. Stejně tak nebude přijato dítě s viditelnými respiračními potížemi (dušnost, kašel, rýma…) či příznaky virového infekčního onemocnění.

Pokud se u dítěte objeví během pobytu v MŠ jakýkoliv z výše uvedených příznaků, budou rodiče vyzváni telefonicky k jeho okamžitému vyzvednutí.

 

K přijetí dítěte do třídy jsou rodiče povinni předat v den nástupu učitelce vyplněné podepsané čestné prohlášení a stvrdit podpisem seznámení s pokynem k organizaci provozu za mimořádných opatření.

V případě, že Vaše dítě či osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, naplňuje některý z rizikových faktorů, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz.čestné prohlášení) a zvážili nástup dítěte do MŠ.

Dítě učitelce na třídě předává rodič bez průtahů, stejně tak při odpoledním vyzvedávání pobývá v prostorách školy co nejkratší dobu.

 

Provozní doba školy zůstává zachována. Veškeré naplánované společné akce (kulturní, sportovní, tradiční červnové akce jako slavnosti…) jsou zrušeny.

Děti budou velkou část dne pobývat na školní zahradě. Dítě bude mít v přihrádce a tašce v šatně dostatek vhodného oblečení a obutí k delšími pobytu venku. Kromě náhradního oblečení bude mít pláštěnku a v igelitovém sáčku v přihrádce roušku./1 kus/

 

Maminkám na rodičovské dovolené a nepracujícím rodičům doporučujeme v případě přítomnosti dítěte v MŠ vyzvedávání po obědě.

 

Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě se zvýšenou měrou hygienických opatření.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 25.5.2020 a platí po dobu trvání potřeby epidemiologických opatření.

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

print Formát pro tisk