Kategorie: Aktuality

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU PŘERUŠENÍ PROVOZU JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V LANŠKROUNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU PŘERUŠENÍ PROVOZU JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V LANŠKROUNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, jako správní orgán rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání po dobu přerušení provozu jiných mateřských škol v Lanškrouně ve školním roce 2019-2020 podle §34, odst.11, §165 odst.2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

 

LP/ 01/2020 přijat/a/

LP/ 02/2020 přijat/a/

LP/ 03/2020 přijat/a/

LP/ 04/2020 přijat/a/

LP/ 05/2020 přijat/a/

LP/ 06/2020 přijat/a/

LP/ 07/2020 přijat/a/

LP/08/2020 přijat/a/

LP/09/2020 přijat/a/

LP/10/2020 přijat/a/

LP/11/2020 přijat/a/

LP/12/2020 přijat/a/

LP/13/2020 přijat/a/

LP/14/2020 přijat/a/

LP/15/2020 přijat/a/

LP/16/2020 přijat/a/

LP/17/2020 přijat/a/

LP/18/2020 přijat/a/

LP/19/2020 přijat/a/

LP/20/2020 přijat/a/

LP/21/2020 přijat/a/

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis.

ředitelka školy


 

print Formát pro tisk