Kategorie: Aktuality

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

	      	Po projednání se zřizovatelem bude 
 MATEŘSKÁ ŠKOLA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA, A TO V TERMÍNU 
od 15.7. 2019 do 23.8. 2019 

V termínu od 5.8.2019 do 23.8.2019 mohou děti navštěvovat jinou mateřskou školu v Lanškrouně, a to takto:
5.8.2019-9.8.2019 – MŠ Vančurova, Lanškroun
12.8.2019-23.8.2019 – MŠ Žižkova, Lanškroun 

	V případě, že máte zájem dítě umístit ve výše uvedených termínech do mateřské školy, je třeba učinit tyto kroky:
vyplnit žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz, kterou získáte ve své (kmenové) MŠ od 27. května 2019
odevzdat ji v příslušné mateřské škole v jednom z těchto dní: 
11.6. 2019 od 10.00 do 12.00 hod.
12.6. 2019 od 14.00 do 16.00 hod.
13.6. 2019 od 14.00 do 16.00 hod. 

Jde o zápis, proto je třeba dodržet tento termín, neboť pozdějším žádostem nebude vyhověno.
Současně Vás upozorňujeme, že prázdninový provoz je určen především pracujícím rodičům. 
Případné dotazy k podávání žádostí o přijetí dítěte na jinou mateřskou školu zodpoví ředitelka MŠ.


Mgr. Kristina Popelářová, Dis., ředitelka školy
V Lanškrouně dne 23.4.2019

Zveřejněno na budově školy, na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách školy dne 23.4.2019.

print Formát pro tisk