Kategorie: Aktuality

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

pro školní rok 2018-2019

 

Počet přijatých dětí je vázán na kapacitu školy, její materiální, hygienické a další podmínky a s ohledem na individuální potřeby přijímaných dětí, jejich náležitou bezpečnost a ochranu zdraví s cílem zajistit jejich řádnou výchovu a vzdělávání.

 

 

  1. Přednostní přijetí mají děti, které svým trvalým pobytem (cizinci svým místem pobytu) přísluší ke školskému obvodu školy a před začátkem školního roku, tzn. ke dni 31.8.2018, dosáhnou nejméně třetího roku věku, uplatněné při zápise dne 14.5. 2018.

 

  1. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2018 dovršily věku 2 let a buď přísluší ke školskému obvodu školy nebo jsou z jiných školských obvodů. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího

    1. dle data narození (rok, měsíc, den)

    2. dle dohody o každodenní celodenní docházce dítěte do mateřské školy

    3. dle dohody o jiné než každodenní celodenní docházce do mateřské školy

 

 

Způsob řazení dětí:

Nejdříve jsou přijímány děti splňující hledisko 1, poté děti splňující hlediska 2.1 a 2.2 a nakonec děti splňující hlediska 2.1 a 2.3. /tzn. podle bodu 2 budou řazeny děti dle věku

s každodenní celodenní docházkou od nejstaršího, a poté děti s jinou než každodenní celodenní docházkou také od nejstaršího/. V případě stejného data narození se děti řadí podle abecedy – dle příjmení dítěte.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis.

ředitelka školy

 

V Lanškrouně dne 11.4.2018

print Formát pro tisk