Kategorie: Aktuality

Zápis na prázdniny 2021

Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí vyhlašuje podle §34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na dobu letního provozu pro děti

z jiné mateřské školy

 

Zápis dětí proběhne ve dnech 14.6.2021-16.6.2021, a to takto:

 

 

dne 14.6.2021 - od 08.00 do 12.00 hod.

ve dnech 15.6.-16.6.2021 - od 13.00 do 16.00 hodin

v ředitelně výše jmenované mateřské školy.

 

 

Podmínky přijetí:

  • Dítě musí mít kmenovou mateřskou školu v Lanškrouně

  • Dítě bude přijato po dobu uzavření jeho kmenové mateřské školy /dle rozvrhu letního provozu mateřských škol/

  • Zákonný zástupce musí doručit do 16.6.2021 řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte ověřenou z kmenové MŠ /formulář obdrží také v kmenové MŠ/

  • Mateřská škola přijímá do naplnění kapacity tříd na školní rok 2020-2021

 

 

 

V Lanškrouně 1.6.2021

 

 

 

Mgr.Kristina Popelářová

ředitelka školy


 

print Formát pro tisk