Kategorie: Aktuality

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY


Po projednání se zřizovatelem bude
MATEŘSKÁ ŠKOLA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
UZAVŘENA, A TO V TERMÍNU

od 12.7. 2021 do 20.8. 2021
V níže uvedených termínech mohou děti navštěvovat jinou mateřskou školu v Lanškrouně, a to
takto:
12.7.2021-16.7.2021 MŠ DOLNÍ TŘEŠŇOVEC
9.8.2021- 13.8.2021 MŠ ŽIŽKOVA, LANŠKROUN
16.8.2021-20.8.2021 MŠ VANČUROVA, LANŠKROUN

V případě, že máte zájem dítě umístit v některém z výše uvedených termínů do mateřské
školy, je třeba učinit tyto kroky:
vyplnit žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz, kterou získáte ve své (kmenové) MŠ od 1.6.
2021
odevzdat ji v příslušné mateřské škole v jednom z těchto dní:
14.6. 2021 od 08.00 do 12.00 hod.
15.6. 2020 od 13.00 do 16.00 hod.
16.6. 2020 od 13.00 do 16.00 hod.
Jde o zápis, proto je třeba dodržet tento termín, neboť pozdějším žádostem nebude vyhověno.
Současně Vás upozorňujeme, že prázdninový provoz je určen především pracujícím rodičům.
Případné dotazy k podávání žádostí o přijetí dítěte na jinou mateřskou školu zodpoví ředitelka MŠ.


Mgr. Kristina Popelářová, Dis., ředitelka školy
V Lanškrouně dne 12.4.2021
Zveřejněno na budově školy, na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách školy dne 13.4.2021

print Formát pro tisk